Årsregnskap 2007 for Altinex Oil Norway

Bullet

Stavanger 7. juli 2008. Vedlagt oversendes godkjent årsregnskap for 2007. Det inkluderer endringer i regnskapsprinsipp vedrørende kjøp av produserende oljefelt. Endringen medfører eliminering av goodwill samt justering av tilhørende utsatt skatt.

Godkjent årsregnskap erstatter foreløpig årsregnskap offentliggjort 4. juni 2008.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jan Nagell CFO, +47 9949 7271